TJ MILO Olomouc, z.s.

Střední Novosadská 48
Olomouc
77900

IČ: 14615126
DIČ: CZ14615126
tel.: 604 868 408
tjmilo@volny.cz

Turistika

Turistika

Základní informace odboru

Odbor turistiky vznikl v roce 1948. V roce 2015 zaznamenal 67 let úspěšné činnosti. Pro své členy, přátele i veřejnost nabízí odbor ve svých ročních programech zajímavou a pestrou nabídku turistických akcí. Současnou dominantou nabízených akcí jsou především pravidelné sobotní vycházky,od jara do podzimu i středeční vycházky,směrované do blízkého i vzdálenějšího okolí za aktivním odpočinkem,pohybem a pobytem v přírodě,vycházky k bližšímu poznávání regionu spojené s návštěvou zajímavých míst a lokalit,zájezdy a vycházky do hor,do míst spojených s kulturou,historií či folklórem.V programech nechybí ani besedy,exkurze do zajímavých objektů nebo akce k setkávání turistů a přátel.V posledních letech se zaměřuje odbor na provádění pěší turistiky základní úrovně,částečně výkonnostní a vysokohorské turistiky. Odbor disponuje širším metodickým zázemím. Vedení vycházek, zájezdů a většinu akcí zajišťují kvalifikovaní cvičitelé a vedoucí turistiky. Vyškolení rozhodčí turistických závodů zajišťují průběh TZ  na všech úrovních, uspořádaných na území regionu Olomoucka. Kvalifikovaní zkušení značkaři odboru úspěšně pracují na značení turistických cest, starají se o revize, údržbu a obnovu pěších značených cest a cyklotras v regionu.

Členská základna

K 31.12.2015 měl oddíl turistiky 73 členů, z nich bylo 67 seniorů a 6 členů produktivního věku. Většinu členské základny tvoří ženy, plných 68,5%.

Shrnutí sportovních výsledků

V roce 2015 bylo do turistického programu oddílu zařazeno 67 akcí. Zúčastnilo se jich 1312 turistů a hostů, z toho 53 akcí bylo ryze turistických a zúčastnilo se jich 1073 osob,843 turistů oddílu a 230 hostů. Na pěších trasách v přírodě zdolali celkem 8703 km, organizovaní turisté oddílu 7897km.Mimo účasti na akcích vlastního oddílu navštěvovali turisté i jiné aktivity při kterých zdolali dalších 6685 km pěších a 4250km cyklo. Celková kilometráž členů oddílu za rok 2015 činí 14582km pěšky a 4250km na kole, což činí 18832 aktivních km.(věkový průměr členů činil v roce 2015 72,7 let)

Oddíl má ve svých řadách ještě 15 nositelů platných výkonnostních tříd VT z dřívějších let a 1 nositele čestného titulu MISTR TURISTIKY.

Má ještě 10 nositelů výkonnostních odznaků pěší a lyžařské turistiky,13 splněných odznaků mezinárodní turistiky IVV a 15 nositelů splněných odznaků ZOT 1. až 3.stupně.

Celkem 13, dosud stále aktivních cvičitelů a vedoucích turistiky organizovalo a metodicky zajišťovalo vedení 52 jednodenních vycházek a dva autobusové zájezdy. Absolvovali při jejich vedení 488 pěších km.

Oddíl disponuje vyškolenými rozhodčími pro turistické závody TZ. Celkem 18 a pak 19 rozhodčích úspěšně zajišťovalo v dubnu a v říjnu 2015 Mistrovský přebor TZ Olomouckého kraje a Mistrovství ČR v TZ smíšených dvojic ve Velkém Újezdě.

Tři kvalifikovaní značkaři oddílu provedli v roce 2015 obnovu pěšího značení turistických tras v délce 35 km a revizi cyklotras v délce 154km.Při údržbě a zřizování nových cyklotras a naučných cest, na jejich údržbě a vyznačení odpracovali 621 brig.hodin.

Tradiční akce oddílu

Mezi tradiční akce patří dnes již největší akce oddílu "VÍTÁNÍ JARA". Je určena turistům i široké veřejnosti. V roce 2015 byl uspořádán již 13. ročník. Akce, konaná v areálu pod věží Radíkov byla již třetím rokem spojena s vyhlášenou akcí KČT "VYSTUP NA SVUJ VRCHOL" na podporu výstavby Bezručovy turistické chaty na Lysé hoře v Beskydech. Akce se zůčastnilo193 osob, z toho 149 hostů z blízkého i vzdáleného okolí. Bylo mezi nimi 10 dětí nižšího věku a 44 turistů včetně 14 organizátorů a pořadatelů z oddílu. Akce měla výbornou společenskou atmosféru. Kromě přátelského setkávání měli účastníci možnost navštívit blízký objekt pevnosti FORTU Radíkov s prohlídkou a odb.výkladem.

Velkým přínosem aktivity oddílu je zařazení středečních vycházek do ročních programů oddílu. Zúčastňují se jich věkově starší turisté a hosté pro sníženou kilometráž a nízkou náročnost. Oddíl tím vyšel vstříc turistům se zdravotním omezením výkonnosti.

Od sedmdesátých let min. století provádí oddíl akce "Na pomoc přírodě". Od lesních brigád přešel oddíl k eko aktivitám. Každoročně pořádá ekologickou vycházku a z turistických cest odstraňují turisté nežádoucí odpad, V minulém roce sesbíralo 16 účastníků akce nežádoucí odpad na trase Mariánské Údolí-Posluchov-Radíkov věž-Svatý Kopeček ZOO.

Plánovaná činnost v roce 2016

Pro rok 2016 zařadil oddíl do svého ročního programu 66 akcí. Většina z nich bude ryze turistická s pobytem a pohybem v přírodě.

Hlavní akcí oddílu bude 14. ročník VÍTÁNÍ JARA dne 19.března opět spojenou s akcí Vystup na svůj vrchol. Akce se koná v areálu pod věží Radíkov.