Turistický oddíl TJ MILO Olomouc, plán akcí 2021

 

Turistický oddíl TJ MILO Olomouc, plán akcí 2020

 

Turistický oddíl TJ MILO Olomouc, plán akcí 2019

KČT_plán_akcí_2019.docx (19268)

 

Turistika

Výlet do Kroměříže

 

Milí turisté i všichni další výletníci,

 

srdečně vás zveme na nenáročný výlet do Kroměříže v sobotu 2. března, s délkou trasy 6–7 km.

Setkáme se v 8.50 hodin ve vestibulu hlavního nádraží v Olomouci. V 9.09 nám odjíždí vlak (R 812 Moravan, s přestupem v Hulíně na Os 3934) do Kroměříže.

V Kroměříži, proslavené svými zahradami, si nejprve prohlédneme dřímající Květnou zahradu, ale hlavně se pokocháme kvetoucími kaméliemi v jejím skleníku: https://www.zamek-kromeriz.cz/cs/akce/19373-kamelie-mezi-zivly. Pak bychom vás společně s historikem umění Janem Štětinou z Památkového ústavu v Kroměříži rády provedly městem a jeho památkami, a to s důrazem na stopy olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna, který po třicetileté válce Kroměříž doslova znovu zbudoval. V neposlední řadě prozkoumáme mnohá romantická zákoutí Podzámecké zahrady, tedy přírodně krajinářského parku anglického typu s četnými stavbičkami z 19. století. A samozřejmě můžeme také navštívit Muzeum Kroměřížska se zajímavou expozicí „Historie ukrytá pod dlažbou“: https://www.muzeum-km.cz/history_main.php.

Plánovaný návrat (podle počasí): buď v 14.12 hodin odjezd z KM a návrat do Olomouce v 14.49, anebo v 16.12 odjezd z KM a návrat do Olomouce v 16.49.

Prosím, vezměte si s sebou členské průkazy KČT, dá se s nimi uplatnit sleva na vstupném.

 

Těší se na vás Martina Potůčková a Jana Musilová

Placení členských příspěvků na rok 2019

Členské příspěvky na rok 2019 je možné zaplatit osobně ve středu 30. ledna 2019 od 13.00 do 15.00 hodin v kanceláři TJ MILO Olomouc na ulici Střední Novosadská 48 (poblíž autobusové zastávky Nové Sady), nebo je možné je převést na bankovní účet č.: 39738811/0100 a do poznámky přitom uvést jméno, příjmení a „oddíl turistiky“. Výše příspěvků činí: 350 Kč pro pracující a 230 Kč pro důchodce.

Základní informace odboru

Oddíl turistiky vznikl v roce 1948. Do roku 2014 prováděl činnost jako samostatný odbor KČT TJ MILO Olomouc, od roku 2015 je začleněn do Odboru KČT HANÁ jako jeho samostatný oddíl TJ MILO Olomouc. V roce 2017 slaví oddíl 69. let své úspěšné činnosti. Každoročně vytváří pro své členy bohatý turistický program. V současnosti, vzhledem ke stárnoucí členské základně tvoří dominantu akcí programu pravidelné sobotní vycházky. Jsou směrovány do blízkého i vzdálenějšího okolí za aktivním pohybem a pobytem v přírodě, za poznáváním regionu Olomoucka, k poznávání zajímavých míst a lokalit spojených s kulturou, sportem, se zajímavým folklórem nebo historií. Roční programy oddílu nejsou ochuzeny o výlety a zájezdy do hor, o zajímavé exkurze či setkání s turisty a přáteli. V současnosti provádí oddíl především organizovanou pěší turistiku pod vedením kvalifikovaných, zkušených vedoucích a cvičitelů turistiky. Oddíl dlouhodobě disponoval širším kolektivem vyškolených rozhodčích pro turistické závody TZ, zajišťoval jejich pravidelnou účast na Mistrovských přeborech TZ pořádaných v kraji či blízkém regionu. Po mnoha letech náročné činnosti ukončil kolektiv rozhodčích svoji činnost až v roce 2017 a přenechal činnost mladším oddílům. V oddílu ještě dlouhodobě pracují kvalifikovaní a zkušení značkaři, kteří úspěšně zajišťují značení turistických cest, provádí revize, údržbu a obnovu pěších značených cest a cyklotras v regionu a okolí.

 

Členská základna

K 31.12.2017 měl oddíl turistiky 71členů. Podle členění měl 68 seniorů a 3 členy produktivního věku. Senioři tvoří 95,8% členské základny. Většinu mají ženy,71,8%.Oddíl citelně postrádá střední generaci. Dlouhodobě začleněná mládež v oddílech TOM ukončila činnost v letech 2005-2007 pro nedostatek zájmu školní mládeže o turistiku.

 

Shrnutí sportovních výsledků

V roce 2017 bylo do turistického programu oddílu zařazeno 55 akcí, z nich 38 bylo ryze turistických s pohybem a pobytem v přírodě. Zúčastnilo se jich 450 turistů, z nich 430 členů oddílu. Celkem na pěších trasách zdolali 3 784 km. Mimo účasti na vlastních akcích oddílu navštěvovali členové oddílu i jiné turistické aktivity v kolektivech i soukromě, při kterých zdolali dalších 5 808 pěších km. Celková kilometráž ujitá našimi členy oddílu v roce 2017 činila 9 592 pěších km (při věkovém průměru čl. základny 75,4 let). Vzhledem k  pokročilému věku neprovádí již oddíl dříve organizovanou výkonnostní turistiku, pouze ojediněle dokončují jednotlivci započaté akce. Oddíl má stále mezi svými členy ještě 13 nositelů platných výkonnostních tříd VT z dřívějších let a 1 nositele čestného titulu MISTR TURISTIKY. V oddílu zůstává dosud 10 udělených výkonnostních odznaků pěší VOPT nebo lyžařské VOLT turistiky s trvalou platností. Patnáct členů oddílu má splněno 19 odznaků ZOT(základní odznak turisty) 1. až 3. st., nebo splněné odznaky mezinárodní turistiky IVV. Jedenáct dosud aktivních vedoucích a cvičitelů turistiky zorganizovalo a metodicky zajišťovalo vedení 33 jednodenních vycházek  a  2 autobusové zájezdy. Při jejich vedení absolvovali cca 332 pěších km. Pět rozhodčích TZ z oddílu pomáhalo zajistit na svých postech Mistrovský přebor TZ Olomouckého kraje uspořádaný v dubnu 2017 v katastru Samotišek u Olomouce. Tři kvalifikovaní značkaři oddílu obnovili v roce 2017 pěší značení TZC v délce 24 km, provedli revizi cyklotras v délce 145 km a obnovu pásového značení pro cyklisty v délce 35 km. Při údržbě a vyznačování nových cyklotras a zřizování nových naučných stezek odpracovali 4 080 brigádnických hodin

 

Tradiční akce oddílu

V oddílu stále přetrvává několik akcí, které mají svoji vyjímečnost a tradici. Patří k nim např. Poznávací cyklus regionu Olomoucka, zájezdy za poznáním, besedy, akce na pomoc přírodě a také oddílové zakončení turistického roku. Po ukončení úspěšných ročníků akcí pro turisty a veřejnost VÍTÁNÍ JARA na Kartouzce a na Radíkově, mnohaletých brigád v lesích a přírodě, zůstávají v oddílu pouze ty akce, které lze zajišťovat i v pokročilém věku. Jednou z nich je Zakončení turistického roku, mnohaletá akce, která se datuje tradičně z doby založení oddílu. V hodnoceném roce 2017 se uskutečnila na Radíkově. Zúčastnilo se jí 32 turistů oddílu a l host. Akce byla úspěšná a je plánovaná opět i v roce 2018. 

 

Dosažené úspěchy, významné události oddílu v r. 2017

Oddíl turistiky již 69 roků provádí pro své členy a přátele pestrou turistickou činnost, v posledních letech úměrnou věku své členské základny. Dlouhodobě se snaží vytvářet turistům vhodné podmínky ke kolektivnímu pojetí aktivního pohybu a odpočinku v přírodě, k regeneraci jejich zdravotního stylu. Vše se děje pod vedením zkušených a metodicky vybavených cvičitelů a vedoucích turistiky. Kromě aktivního pohybu a pobytu v přírodě dává všem zúčastněným všestrannou možnost k rozvíjení znalostí o přírodě, znalostí  pohybu v terénu, vybavenosti k táboření, znalostí k orientaci v přírodě, zručnosti a dovednosti, kolektivního vyžívání nebo plnění podmínek základní, později i náročné výkonnostní turistiky. Tuto činnost provádí oddíl již po tři generace různých věkových skupin. Rokem 2018 vstoupil oddíl do jubilejního 70. roku od svého založení.

 

Ocenění členové oddílu, významné osobnosti

Podle doložených archivních záznamů prošlo oddílem turistiky již 869 turistů mladší, střední i věkově starší generace. Celá řada z nich obdržela  za svoji činnost ocenění jak tělovýchovná, tak turistická. I v současnosti má oddíl řadu vyznamenaných turistů jak po linii tělovýchovné z ČSTV nebo Svazové, později ocenění od Klubu českých turistů, nebo od TJ. Oddíl dbá o to, aby oceňoval své aktivní činovníky, cvičitele, vedoucí turistiky a aktivní členy při příležitosti slavných výročí nebo životního jubilea.

V roce 2017 bylo oddílem navrženo a vyššími orgány KČT nebo TJ schváleno ocenění, která si  v lednu 2018 převzali:

Čestné uznání KČT: Josef PAVELKA a Olga KUBOVÁ,

Čestné uznání Oblasti KČT Olc.kraj: Ing.Zdeněk ŠOBR a Svatava ČERNÁ

Veřejné UZNÁNÍ KČT-Diplom III.st.: Pavel NOVOTNÝ. Jana MUSILOVÁ a Jiří BURDA

ČESTNÉ UZNÁNÍ Odboru KČT HANÁ, oddílu TJ MILO: PhDr.Ludmila ZAPLETALOVÁ, Štefánia KŘUPKOVÁ, Blažena ŠUSTKOVÁ

DIPLOM oddílu TJ MILO za aktivní km v r.2017: Jiřina TUMOVÁ, Darina HASOŇOVÁ, Eva KVASNIČKOVÁ

 

Stanovení úkolů, plánu a vize pro rok 2018

  • vytvářet podmínky pro všestranný rozvoj aktivity,
  • metodicky a organizačně zajistit jednodenní autobusové zájezdy do Letohradu a do Šubířova,
  • rozvíjet turistickou aktivitu s tělesným pohybem v přírodě,
  • rozvíjet turistické poznávání regionu,
  • provádět značení, obnovu a revizi značených cest.