KČT_13_2024_04_27 - Stezka Českem I. - Vysoký vodopád

 
 

KČT_Pálavské_putování - změna termínu

 Dobrý den všem, vzhledem k nepříznivému počasí, které je hlášeno na zítra (20. 4. 2024) bude výlet přeložen na sobotu 8. 6. 2024. Děkujeme za pochopení
 

KČT_-_12_-_Za_měsíční_krajinou_-_Hřebečeké_doly_-_13.4.2024

 

Propozice k výletu KČT TJ MILO Olomouc 30.3.2024

 

PLÁN AKCÍ na rok 2024

 

Výroční zpráva oddílu 

 
 

Členský příspěvek 2024 

Částku ve výši 270/450 Kč prosím uhraďte na účet 123-616330227/0100 do 31.1.2024. Do poznámky pro příjemce uveďte svoje jméno. Člesnký příspěvek ve výši 270 Kč odpovídá typu Senior (nebo ZTP) od 61 let a je stejný jako loni. Členský příspěvek ve výši 450 Kč odpovídá příspěvku typu Dospělý a je stejný jako loni. 

 

 
 

Neděle 10.12.2023 - Mikulášský výlet za Betlémy v Mohelnici a Lošticích

Turistický oddíl TJ MILO Olomouc, plán akcí 2023
Turistický oddíl TJ MILO Olomouc, plán akcí 2021
 

KČT_TJ_MILO_Olomouc_kalendář_akcí_pro_rok_2020.docx

Turistický oddíl TJ MILO Olomouc, plán akcí 2019

 

Výlet do Kroměříže

Milí turisté i všichni další výletníci,

srdečně vás zveme na nenáročný výlet do Kroměříže v sobotu 2. března, s délkou trasy 6–7 km.

V Kroměříži, proslavené svými zahradami, si nejprve prohlédneme dřímající Květnou zahradu, ale hlavně se pokocháme kvetoucími kaméliemi v jejím skleníku: https://www.zamek-kromeriz.cz/cs/akce/19373-kamelie-mezi-zivly. Pak bychom vás společně s historikem umění Janem Štětinou z Památkového ústavu v Kroměříži rády provedly městem a jeho památkami, a to s důrazem na stopy olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna, který po třicetileté válce Kroměříž doslova znovu zbudoval. V neposlední řadě prozkoumáme mnohá romantická zákoutí Podzámecké zahrady, tedy přírodně krajinářského parku anglického typu s četnými stavbičkami z 19. století. A samozřejmě můžeme také navštívit Muzeum Kroměřížska se zajímavou expozicí „Historie ukrytá pod dlažbou“: https://www.muzeum-km.cz/history_main.php.

Prosím, vezměte si s sebou členské průkazy KČT, dá se s nimi uplatnit sleva na vstupném.

Těší se na vás Martina Potůčková a Jana Musilová

Členské příspěvky na rok 2019 je možné zaplatit osobně ve středu 30. ledna 2019 od 13.00 do 15.00 hodin v kanceláři TJ MILO Olomouc na ulici Střední Novosadská 48 (poblíž autobusové zastávky Nové Sady), nebo je možné je převést na bankovní účet č.: 39738811/0100 a do poznámky přitom uvést jméno, příjmení a „oddíl turistiky“. Výše příspěvků činí: 350 Kč pro pracující a 230 Kč pro důchodce.

Oddíl turistiky vznikl v roce 1948. Do roku 2014 prováděl činnost jako samostatný odbor KČT TJ MILO Olomouc, od roku 2015 je začleněn do Odboru KČT HANÁ jako jeho samostatný oddíl TJ MILO Olomouc. V roce 2017 slaví oddíl 69. let své úspěšné činnosti. Každoročně vytváří pro své členy bohatý turistický program. V současnosti, vzhledem ke stárnoucí členské základně tvoří dominantu akcí programu pravidelné sobotní vycházky. Jsou směrovány do blízkého i vzdálenějšího okolí za aktivním pohybem a pobytem v přírodě, za poznáváním regionu Olomoucka, k poznávání zajímavých míst a lokalit spojených s kulturou, sportem, se zajímavým folklórem nebo historií. Roční programy oddílu nejsou ochuzeny o výlety a zájezdy do hor, o zajímavé exkurze či setkání s turisty a přáteli. V současnosti provádí oddíl především organizovanou pěší turistiku pod vedením kvalifikovaných, zkušených vedoucích a cvičitelů turistiky. Oddíl dlouhodobě disponoval širším kolektivem vyškolených rozhodčích pro turistické závody TZ, zajišťoval jejich pravidelnou účast na Mistrovských přeborech TZ pořádaných v kraji či blízkém regionu. Po mnoha letech náročné činnosti ukončil kolektiv rozhodčích svoji činnost až v roce 2017 a přenechal činnost mladším oddílům. V oddílu ještě dlouhodobě pracují kvalifikovaní a zkušení značkaři, kteří úspěšně zajišťují značení turistických cest, provádí revize, údržbu a obnovu pěších značených cest a cyklotras v regionu a okolí.

Členská základna

 

V roce 2017 bylo do turistického programu oddílu zařazeno 55 akcí, z nich 38 bylo ryze turistických s pohybem a pobytem v přírodě. Zúčastnilo se jich 450 turistů, z nich 430 členů oddílu. Celkem na pěších trasách zdolali 3 784 km. Mimo účasti na vlastních akcích oddílu navštěvovali členové oddílu i jiné turistické aktivity v kolektivech i soukromě, při kterých zdolali dalších 5 808 pěších km. Celková kilometráž ujitá našimi členy oddílu v roce 2017 činila 9 592 pěších km (při věkovém průměru čl. základny 75,4 let). Vzhledem k  pokročilému věku neprovádí již oddíl dříve organizovanou výkonnostní turistiku, pouze ojediněle dokončují jednotlivci započaté akce. Oddíl má stále mezi svými členy ještě 13 nositelů platných výkonnostních tříd VT z dřívějších let a 1 nositele čestného titulu MISTR TURISTIKY. V oddílu zůstává dosud 10 udělených výkonnostních odznaků pěší VOPT nebo lyžařské VOLT turistiky s trvalou platností. Patnáct členů oddílu má splněno 19 odznaků ZOT(základní odznak turisty) 1. až 3. st., nebo splněné odznaky mezinárodní turistiky IVV. Jedenáct dosud aktivních vedoucích a cvičitelů turistiky zorganizovalo a metodicky zajišťovalo vedení 33 jednodenních vycházek  a  2 autobusové zájezdy. Při jejich vedení absolvovali cca 332 pěších km. Pět rozhodčích TZ z oddílu pomáhalo zajistit na svých postech Mistrovský přebor TZ Olomouckého kraje uspořádaný v dubnu 2017 v katastru Samotišek u Olomouce. Tři kvalifikovaní značkaři oddílu obnovili v roce 2017 pěší značení TZC v délce 24 km, provedli revizi cyklotras v délce 145 km a obnovu pásového značení pro cyklisty v délce 35 km. Při údržbě a vyznačování nových cyklotras a zřizování nových naučných stezek odpracovali 4 080 brigádnických hodin

Tradiční akce oddílu

 

Oddíl turistiky již 69 roků provádí pro své členy a přátele pestrou turistickou činnost, v posledních letech úměrnou věku své členské základny. Dlouhodobě se snaží vytvářet turistům vhodné podmínky ke kolektivnímu pojetí aktivního pohybu a odpočinku v přírodě, k regeneraci jejich zdravotního stylu. Vše se děje pod vedením zkušených a metodicky vybavených cvičitelů a vedoucích turistiky. Kromě aktivního pohybu a pobytu v přírodě dává všem zúčastněným všestrannou možnost k rozvíjení znalostí o přírodě, znalostí  pohybu v terénu, vybavenosti k táboření, znalostí k orientaci v přírodě, zručnosti a dovednosti, kolektivního vyžívání nebo plnění podmínek základní, později i náročné výkonnostní turistiky. Tuto činnost provádí oddíl již po tři generace různých věkových skupin. Rokem 2018 vstoupil oddíl do jubilejního 70. roku od svého založení.

Ocenění členové oddílu, významné osobnosti

V roce 2017 bylo oddílem navrženo a vyššími orgány KČT nebo TJ schváleno ocenění, která si  v lednu 2018 převzali:

Čestné uznání Oblasti KČT Olc.kraj: Ing.Zdeněk ŠOBR a Svatava ČERNÁ

ČESTNÉ UZNÁNÍ Odboru KČT HANÁ, oddílu TJ MILO: PhDr.Ludmila ZAPLETALOVÁ, Štefánia KŘUPKOVÁ, Blažena ŠUSTKOVÁ

 

vytvářet podmínky pro všestranný rozvoj aktivity,

  • rozvíjet turistickou aktivitu s tělesným pohybem v přírodě,
  • provádět značení, obnovu a revizi značených cest.