Partneři

TJ MILO Olomouc snaží všemi možnými prostředky zajistit finance na pokrytí nákladů nezbytných na provoz areálů a sportovní činnost svých členů, ale bez podpory Statutárního města Olomouce, Olomouckého kraje, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Národní sportovní agentury by TJ MILO Olomouc musela svoji činnost výrazně omezit.