Kolová

Název klubu: oddíl Kolové TJ MILO Olomouc

Adresa: Střední Novosadská 48, 779 00 Olomouc

Předseda: Jiří Petrůj, tel.: 776 341 783

Hospodář: Petr Petrůj, tel.: 776 203 978

E-mail: petrujp@volny.cz

Web: www.kolovaolomouc.cz

Cyklistický oddíl byl založen v roce 1956, hlavní činností byla krasojízda, od roku 1962 se součástí stala i kolová. Oddíl kolové je členem Českého svazu cyklistiky. Během svého působení hráči získali celou řadu ocenění a skvělých výsledků.

 

Shrnutí sportovních výsledků 2019

  • Žáci

V roce 2019 jsme se snažili obsadit většinu turnajů pořádaných v ČR. Pravidelně jsme se zúčastnili i zahraničních turnajů v Německu, Rakousku a Maďarsku. Na mistrovství Olomouckého kraje dvojice Doupal/Přidal obsadila 3. místo. Na mezinárodním turnaji v Německu – Lostau stejná dvojice obsadila 4. místo. Na turnaji v Maďarsku – Baj skončila dvojice na 2. místě.

  • Junioři

Naši junioři se snažili předvádět co nejlepší výkony a dosáhli několika úspěchů v juniorské kategorii. Na mistrovství Olomouckého kraje skončil Antoníček/Roletzký na 3. místě. Na mezinárodním turnaji v Německu – Lostau stejná dvojice obsadila 4. místo. Na turnaji v Maďarsku – Baj skončila dvojice na 3. místě.

  • U23

Tuto kategorii jsme letos neobsadili.

  • Muži

Dvojice Petrůj J./Vokurka skončila na mistrovství Olomouckého kraje na 1. místě. Rovněž na tradiční VC Olomouce s mezinárodní obsazeností vybojovala dvojice opět 1. místo.

  • Veteráni

Na mezinárodním turnaji veteránů obsadila dvojice Petrůj R./Kadrnka 1. místo. Dvojice Kouba/Kubič skončila na 3. místě.

 

Tradiční akce oddílu

Každý rok pořádáme mezinárodní turnaj - Velká Cena Olomouce v kategorii ELITE, doplněný o turnaj mládeže a veteránů. 

 

Členská základna a počet členů jednotlivých družstev oddílu v roce 2019

Oddíl má 29 členů, 3 družstva mužů, 1 družstvo veteránů, 3 družstva juniorů a 2 družstva žáků. Zbývající jsou bývalí aktivní členové pomáhající při zajišťování chodu oddílu.

 

Práce s mládeží

V roce 2019 jsme se snažili objíždět maximum turnajů v kategorii žáků i dorostu po celé ČR. Naši trenérskou skupinu jsme v mládežnické kategorii rozšířili. Letos uspořádáme letní tábor mládeže kolováků branou jako přípravu před Mistrovstvím ČR.

 

Stanovení úkolů, plánů a vize pro rok 2020

  • Chceme nadále podporovat naše nové talenty – žáky, a také trenéry mládeže.
  • Chceme připravit letní soustředění mládeže.
  • V kategorii mužů bychom chtěli postoupit do 2. Ligy ELITE.
  • Uspořádat další cyklistický ples ve Sportcentru Nové Sady a snažit se společnými silami o maximální publicitu kolové v Olomouci a prostřednictvím webových stránek www.kolovaolomouc.najdetezde.cz přinášet aktuality z oddílu kolové.