O nás

 

Spolek TJ MILO Olomouc má pestrou a bohatou minulost. TJ MILO Olomouc byla založena v roce 1909, tzn., že úspěšně funguje již přes 100 let. Za dobu své existence prošel sport v TJ řadou radostných a úspěšných let. Do aktivit sdružení se zapojila celá řada členů a příznivců sportovních odvětví. Došlo k výraznému rozvoji technického a sociálního zázemí oddílů fungujících v rámci sdružení, které za dobu svého působení získaly celou řadu ocenění a skvělých výsledků nejen na území ČR, ale i v zahraničí. TJ MILO Olomouc také vychovalo a podporovalo celou řadu mládežnických talentů, kteří postupně ve vyšších soutěžích dosáhli mezinárodních úspěchů.

TJ MILO Olomouc je zapsaným spolkem aktivních sportovců, příznivců a přátel sportu a turistiky s právní subjektivitou a hospodářskou činností. TJ realizuje činnost v oblasti sportovních aktivit a vytváří organizační podmínky, materiální a technické zázemí pro realizaci sportovních činností mezi které patří tenis, turistika, fotbal, kolová a lední hokej. Tyto činnosti realizuje na místní, celostátní i mezinárodní úrovni. V rámci rozsáhlé nabídky svých sportovišť umožňuje realizovat své volnočasové aktivity široké veřejnosti, školským objektům a neorganizovaným dětem a mládeži. V současné době má sdružení přes 700 členů soustředěných v těchto oddílech:  tenis , turistikafotbalkolová a lední hokej.